I det private rum

Social kontrol

En definition af negativ eller ekstrem social kontrol kan være: ”Der er tale om social kontrol, når individet gennem pres, tvang eller vold begrænses i sin livsudfoldelse og ret til at træffe selvstændige valg angående eget liv og fremtid. Det gælder f.eks. den enkeltes selvbestemmelse over egen krop, frihed til at vælge venner, fritidsaktiviteter, religion, påklædning, uddannelse, kæreste eller ægtefælle” (Københavns Kommune, 2017). Herunder kan du læse kvinders beretninger om modstand mod negativ eller ekstrem social kontrol.

Der er endnu ingen indsendelser i denne kategori.

Indtast din beretning