Om

Etiske retningslinjer

Kvinder gør modstand! har følgende kerneværdier – tillid, respekt for den enkeltes værdighed, gennemsigtighed og fællesskab.

Vi tror på, at alle kan være med til at arbejde hen imod et samfund, hvor mennesker af alle køn føler sig trygge og værdsatte, og hvor alle kan opnå deres fulde potentiale. Vi ønsker et samfund, hvor kønsbaseret vold samt negativ social kontrol - og bekymringer for at blive udsat for disse former for vold - ikke findes.  Et samfund hvor alle kan bevæge sig frit og deltage fuldt ud i alle dele af samfundet. 

Bidrager du med en beretning til projektet, værner vi om og respekterer dit anonymitet. Når dit bidrag kommer på hjemmesiden sletter vi mail korrespondensen med dig og din mailadresse.

Vi sætter pris på alle de beretninger vi modtager, men beretninger, der ikke fokuserer mest på kvindens handlinger og modstand, vil ikke blive uploadet på hjemmesiden. Ikke fordi de ikke er vigtige, men fordi dette projekt handler om at synliggøre alt det kvinder gør for at undgå ubehagelige og farlige situationer.

Hvis du senere skulle ønske at din beretning bliver fjernet fra hjemmesiden, kan du altid henvende dig til os, hvorefter vi vil fjerne den fra siden.